Lưu trữ thẻ: Kết hợp xạ đen trinh nữ

Bài thuốc nam kết hợp Xạ Đen Trinh Nữ Hoàng cung

Hình ảnh cây Trinh Nữ Hoàng Cung Những thành phần hóa học có trong trinh nữ hoàng cung. Theo những công trình nghiên cứu của các nhà khoa học, những chất được triết ra từ loại cây này như: pratorinmin, ambelin và lycorin, crinafolin và crinafolidin có tác dụng chống, và ức chế các tế […]